MUDr. Pavlína Trepešová

Vzdělání:

1994 promoce na LF - Masarykova univerzita Brno

2004 atestace I. stupně v oboru dermatovenerologie

2007 odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru

dermatovenerologie

Odborná praxe:

2001 - 2007 I. Dermatovenerologická klinika FN u svaté Anny v Brně

(sekundární lékař lůžkového oddělení, specializovaná

ambulance fototerapie)

2007 - 2020 Plastická chirurgie MUDr. David Štěpán - Středisko diagnostiky

kožních pigmentaci - vyšetřování digitálním dermatoskopem Mole Max

MUDr. Zuzana Vykutilová a Dermaestet s. r. o. - kožní ambulance

Dermi s. r. o. - kožní ambulance

Přednášky a publikace:

odborné přednášky na regionálních seminářích pořádaných I. dermatovenerologickou klinikou a v rámci mezinárodních dermatologických kongresů

Publikace v časopisu Československá dermatologie

Další vzdělávání a kurzy:

2005 kurz dermatoskopie

kurz dětské dermatologie

2006 dermatoskopické cvičení

fotodynamická terapie

maligní melanom - prevence a léčba pigmentových kožních nádorů

2008 névy a névové choroby

2010 vlhké hojení ran

Každoročně účast na regionálních, celostátních a mezinárodních konferencích a seminářích.

Členství v odborných organizacích, licence:

Česká lékařská komora

Česká dermatovenerologická společnost J. E. Purkyně

Česká akademie dermatovenerologie

Licence ČLK pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru dermatovenerologie