POZOR změna značení v budově celé polikliniky! 

Naše ordinace se nachazi stále na stejném místě, jenom pod jiným označením!   

- budova B (označena žlutou barvou)

- výtah V3/schodiště S3

- vchod Zahradnikova 6 je nyní označen jako vchod B/C